1

1 PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI:

Zajmujemy się  projektowaniem terenów i obiektów architektury krajobrazu. Projektujemy ogrody prywatne jak i tereny zieleni publicznej.
Tworzymy projekty, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów i charakteru otaczającego krajobrazu. Łącząc funkcjonalność kompozycji z harmonią otoczenia poprzez różnorodne barwy i formy roślin, kończąc na potrzebach stawianych w funkcjonowaniu terenów zieleni.
W naszych projektach unikamy rozwiązań banalnych i niepraktycznych. Przy projektowaniu ogrodów i terenów zieleni publicznej wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych materiałów i technologii.
Ofertę z zakresu projektowania ogrodów i terenów zielieni kierujemy do klientów indywidualnych, biur projektowych, firm jak i instytucji publicznych.

PROJEKTUJEMY:

▪ ogrody prywatne
▪ zieleń przy osiedlach mieszkaniowych
▪ przestrzeń publiczna - parki, skwery, place, tereny zieleni publicznej, tereny przy firmach, szkołach, place zabaw
▪ aranżacja zielonych dachów, tarasów, balkony,  kwietniki sezonowe
▪ ogrody tematyczne
▪ mała architektura- nawierzchnie, murki, kwietniki, oświetlenie, elementy wodne

ETAPY OPRACOWANIA PROJEKTU OGRODU:

▪ wizja lokalna – spotkanie w terenie, rozmowa z inwestorem, dokumentacja fotograficzna, zbieranie materiałów dodatkowych.
▪ inwentaryzacja – gospodarka drzewostanem, ocena stanu zdrowonego roślinności
▪ koncepcja ogrodu – zagospodarowanie terenu z ukształtowaniem powierzchni, doborem roslinnośći, układem nawierzchni, oświetleniem i elementami małej architektury,
▪ wizualizacja ogrodu
▪ projekty techniczne w tym:
- szata roślinna
- projekt układu dróg, placów i nawierzchni
- projekt małej architektury – kwietników, altan, pergol, itp
- projekt systemu nawadniającego
▪ przekroje konstrukcyjne
▪ kosztorys

Każdy projektowany przez nasza firmę ogród ma na celu  zaspokajać wszelkie potrzeby jego użytkowników. Poprzez funkcjonalność i estetykę w kształtowaniu przestrzeni życiowej człowieka przez aspekty praktyczne i harmonie z otoczeniem, w której roślinność jest jednym z motywów głównych w tworzeniu architektonicznej całości.