1

Firma ART-FLORA świadczy kompleksowe usługi z zakresu Architektury Krajobrazu.

Swoją ofertę adresujemy zarówno do klientów indywidualnych, firm jak i instytucji publicznych.

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

1. PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI:

▪ ogrody prywatne

▪ zieleń przy osiedlach mieszkaniowych, tereny przy urzędach, szkołach, itp.

▪ przestrzeń publiczna - parki, skwery, place, tereny przy firmach, place zabaw

▪ ogrody tematyczne, ogrody zimowe

▪ aranżacja zielonych dachów, tarasów, balkonów, kwietników sezonowych

▪ mała architektura - nawierzchnie, murki, kwietniki, oświetlenie


2. URZĄDZANIE OGRODÓW:


Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu budowy i urządzania ogrodu.
Realizujemy projekty własne jak i nie swojego autorstwa.


▪ zakładanie trawników z siewu i z rolki

▪ sadzenie drzew, krzewów

▪ układanie nawierzchni

▪ montowanie systemów automatycznego nawadniania

▪ budowa oczek wodnych, kaskad, stawów, strumieni, fontann

▪ montaż oświetlenia ogrodowego

▪ mała architektura ogrodowa tj. pergole, trejaże oraz altany

▪ prace ziemne

3. PIELĘGNACJA OGRODÓW:


▪ kompleksowe prace pielęgnacyjne i porządkowe w ogrodach oraz w terenach publicznych

pielęgnacja roślin:

- przycinanie i formowanie rośli

- całoroczne  interwencyjne nawożenie

- ochrona przed chorobami i zwalczanie szkodników

- zabezpieczanie roślin na zimę

pielęgnacja trawników:

-  nawożenie

-  regularne koszenie

-  odchwaszczanie

-  renowacja zdewastowanych trawników

-  wertykulacja, arreacja oraz wałowanie

pielęgnacja ogrodów:

▪ wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów

▪ wycinanie drzew i krzewów

▪ konserwacja elementów małej architektury

▪ zwalczanie gryzoni, szkodników, itp.

▪ sprzątanie posesji (odchwaszczanie, utrzymywanie nawierzchni w czystości)

▪ odśnieżanie

Oferujmy naszym klientom abonamentową opiekę nad ogrodami.

4. SPORZĄDZAMY OPRACOWANIA:

▪ inwentaryzacje

▪ projekty gospodarki drzewostanem

▪ kosztorysy

5. DORADZTWO W ZAKRESIE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Dostosowujemy prace i terminy do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY